Forside

Spil på banen - skal læses af alle medlemmer af klubben


Der er en række punkter, som man skal være særlig opmærksom på, når banen benyttes.

FEJE BANEN

Det er vigtigt at feje banen efter hver gang, man har spillet. Derved bliver sandet bedre fordelt, og det kommer længere ned i banen.


Når du fejer, skal du komme mindst 2-3 meter længere ud end linjerne og ende i midten af banen. Se billede.Danmarks smukkest beliggende bane


Høsterkøb Tennisklub har en dejlig tennisbane, hvor vinden stort set aldrig mærkes, og man kan i stedet nyde spillet og de naturskønne omgivelser. 

 


Banen deles med Høsterkøb Skole, som normalt har banen i hverdage fra 8-16. Høsterkøb Tennisklub har adgang til banen efter 16.00 på hverdage og i weekender og helligdage. Underlaget er kunstgræs. Vi er pt. ca. 160 medlemmer.

 


Husk at feje , når I har spillet.


NYHEDER11. marts 2023:


Kære medlemmer

 

Der forventes at udsende invitation til træning i starten af april 2023.


Klubben inviterer til generalforsamling den 30. marts kl. 19.30 på Høsterkøbvej 23.


Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden aflægger beretning

 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget for det kommende
  år til godkendelse


 4. Fastsættelse af kontingentBestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes: 250 kr. for et medlem, 400 kr. for to medlemmer i en husstand og 500 kr. for tre eller flere medlemmer i en husstand. 200 kr. ekstra for at få lov til at medtage gæster på banen.

  Bestyrelsen foreslår endvidere følgende omkring børnemedlemmer og passive-yoga- medlemmer:

  Børn, der deltager og betaler for træning, skal være ”medlemmer”. Hvis husstanden ikke er medlem, koster dette medlemskab årligt 100 kr. Børnene er således reelle medlemmer og må spille på banen og reservere tider.

  Yoga-deltagere, som ikke er medlem i tennisklubben, skal betale 100 kr. for et passivt medlemskab årligt. Dette passive medlemskab giver ikke adgang til spil på banen, og de passive medlemmer regnes ikke med i tilskudsopgørelser/opgørelse af medlemmer.

 5. Behandling af indkomne forslag (sendes til hoesterkoebtennis@gmail.com):
  Forslag må, for at kunne forlanges behandlet, være indsendt til klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.


 6. Valg til bestyrelsen

  Mik Kristensen har som annonceret ved seneste generalforsamling besluttet at træde af som formand og medlem af bestyrelsen for at overgive stafetten til nye kræfter. Der skal derfor vælges minimum et nyt bestyrelsesmedlem - og bestyrelsen skal herefter vælge en ny formand.


  Bestyrelsen vil kraftigt opfordre interesserede medlemmer herunder forældre til børn, som modtager træning til at stille op til bestyrelsen.

  Man er valgt tre år som bestyrelsesmedlem, og der er ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt i 2020, hvorfor ingen automatisk er på valg.  Bestyrelsen består inden generalforsamlingen af:


  Mik Kristensen (formand – og har på forhånd meddelt, at han træder ud af bestyrelsen)

  Michael Veith

  Troels Gunnergaard

  Agnete Bendsen

  Gitte Livbjerg

  Joakim Kofod

 7. Valg af suppleant til bestyrelsen

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  - Nuværende revisor og revisorsuppleanet fratræder grundet fraflyt fra Høsterkøb. Interessede må meget gerne melde sig.

 9. EventueltKontingent 2022 - Udmelding om 2023 efter generalforsamling

Kontingent er uændret i forhold til tidligere år. Det vil sige, at kontingentet er 250 kr. for 1 person i en familie, 450 kr. for 2 personer i en husstand  og 500 kr. for 3 personer eller flere i en husstand. Ved at betale yderligere 200 kr. kan du invitere gæster med til at spille.


Indmeldelse og betaling af kontingent fremgår af hjemmesiden hoesterkoebtennis.dk under ”Medlem”.


Husk at hvis du ansøger om nyt medlemskab både at angive fornavn, efternavn og fødselsdato for hver person, der indmeldes.


Der kan betales med Mobile Pay (12 39 55) eller via kontooverførsel.

 

Betaling for træning

Træning for børn koster 800 kr.* for hele sæsonen – 16 gange

Træning for voksne koster 1.040 kr.* for hele sæsonen – 16 gange


*Er man barn på Høsterkøb Skole og ikke er medlem via husstanden, så koster det 900 kr., og barnet bliver medlem og kan spille på banen.

Der kræves medlemskab for at få træning som voksen.


Der er mindst 4 og højst 6 spillere på hvert træningshold. Så får I mest ud af det.

 

  

NET SKAL TAGES NED

Tennisklubben er ansvarlig for at sætte net op efter skolen har brugt banen. Klubben er endvidere ansvarlig for at tage nettet ned, når skolen skal bruge banen. Det løses ved, at at du som medlem ALTID tager nettet ned, hvis du er den sidste reserverede time, inden skolen skal bruge banen. Det fremgår med lyseblåt i reservationssystemet, hvilke dage skolen skal bruge banen. Dette princip er gældende uanset, hvad der står på en seddel ved banen.


Opbevaring af net

Nettet, håndtaget til nettet, og kost/fejemåtte sættes ind i skuret tættest på Nedenomsvej.


Praktik omkring op- og nedtagning

Nettet skal sættes fast til netstolpen og herefter strammes nettet op med håndtaget. Hvis håndtaget er væk - kan en svensknøgle anvendes.


Når nettet skal tages ned, så løsnes nettet en lille smule med håndtaget/svensknøglen, hvorefter man kan lade nettet  falde fra netstolpen.